SpectraMax iD3

Четец за микроплаки с многофункционален детектор

Самостоятелен инструмент за четене на микротитърни плаки с 3 режима на детекция.

Технически характеристики:
• Източник на светлина  - ксенонова лампа;
• Детектори – Силициев фотодиод и ултраохладен фотоумножител (PMТ) с понижен фонов сигнал и повишена чувствителност;
• Режими на детекция – абсорбция, луминесценция и флуоресценция;
• Формат на плаките – 6 до 384-ямкови плаки; Адаптор за четене на кювети;
• Клатачка – постъпателна и орбитална;
• Температурен контрол - 5 над стайна до +65°С;
• Режими на измерване: крайноточково, кинетично и спектрално сканиране за всички видове детекции;
• Избор на дължина на вълната – през 1.0 nm;
• Възможност за интегриране в роботизирана система;

Функционаални характеристики:
• Широк екран с докосване (тъч-скрин) за въвеждане на методи, преглед на резултати, настройки;
• Възможост за въвеждане на готови собствени данни чрез чип по технология near-field communication (NFC)
• Възможност за извеждане на данните към USB-стик или връзка с други устройства в мрежата и директно прехвърляне на данни за следващи обработки;
• Мощен софтуерен пакет SoftMax Pro 7:
o за отчитане и обработка на данни;
o за анализ, сравнение, статистически характеристики на данни;
o шаблони на най-използваните протоколи – над 160 въведени протокола;
o интегриран, бърз достъп до инструкции за работа и помощ;
o въвеждане на отделни потребители с цел индивидуализиране на данни (за всеки отделен потребител се извеждат зададени протоколи, измервания, данни);
• Съвместим с най-популярните LIMS системи;
• Налични принадлежности и инструкции за валидиране (опция, при поискване);

Брошура: http://www.aquachim.bg/uploads/media/stenik_catalogues/spectramax-id3-multi-mode-microplate-reader.pdf
Повече информация: https://www.moleculardevices.com/products/microplate-readers/multi-mode-readers/spectramax-id3-id5-readers

Производител:

Четец за микроплаки с многофункционален детектор