Корелативна микроскопия

Комбинирани микроскопски системи

Със системата Shuttle & Find, Вие свързвате своят електронен и светлинен микроскоп от ZEISS. Изследвате пробите си и с двете системи ефикасно благодарение на автоматичното локализиране на областите, които Ви интересуват (ROI). Използвайте вашият стерео, светлинен или конфокален микроскоп за да намерите структурите или клетките които представляват интерес за Вас, след което преместете пробата си в сканиращият електронен микроскоп (SEM) за визуализация и на най-малките детайли.

Възможни приложения

  • Научни лаборатории

Технически Спецификации

  • Възползвайте се от модуларният принцип на микроскопските системи от ZEISS за да комбинирате светлинни и електронни микроскопи
  • Визуализирне на проби както панорамно, така и в най-малки детайли
  • Бърз работен процес благодарение на три-точково калибриране

 Брошура 1; брошура 2;

Повече информация


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/merckach/aquachim/app/cache/prod/classes.php on line 4862

Производител:

Комбинирани микроскопски системи