Dispensette III Easy calibration

Диспенсер за течности с променлив обем Dispensette III Easy calibration

• Устойчиви на 30% натриев хидроксид, 20% солна киселина, 98% сярна киселина;
• С функция за лесно калибриране на обема Easy calibration, без необходимост от допълнителни инструменти съгл. ISO 9001 и GLP;
• Kлапа за изпразване, която се затваря, ако към диспесерът не е монтирана тръбичката за дозиране;
• Лесна и сигурна смяна на тръбичката за дозиране, ако е необходимо;
• С или без предпазна клапа за извеждане на разтвора от цилиндъра обратно в тубуса;
• Завъртащ се на 360°С блок с клапата при винт GL45;
• С телескопична тръба за напълване, адаптираща се към различни по вид и размер използвани тубуси;
• С комплект адаптори за тубуси с винтове GL32,  GL38, GL40;
• При нужда са налични резервни тръбички за дозиране с и без рециркулационна клапа, тръбички за пълнене, уплътнение, тръбичка за сушител;
• Дигитален диспенсер с променлив обем Dispensette III Easy calibration
o 0.1 – 1.0 ml; деление 0.005 ml
o 0.2 – 2.0  ml; деление  0.01 ml
o 0.5 – 5.0  ml; деление  0.02 ml
o 1.0 – 10.0 ml; деление  0.05 ml
o 2.5 -25.0 ml; деление  0.1 ml
o 5.0 – 50.0 ml; деление  0.2 ml
• Аналогов диспенсер с променлив обем Dispensette III Easy calibration
o 0.1 – 1.0  ml; деление  0.02 ml
o 0.2 – 2.0  ml; деление  0.05 ml
o 0.5 – 5.0  ml; деление  0.1 ml
o 1.0 – 10.0 ml; деление  0.2 ml
o 2.5 -25.0 ml; деление  0.5 ml
o 5.0 – 50.0 ml; деление  1.0 ml
o 10 – 100 ml; деление  1.0 ml

Брошура: http://www.aquachim.bg/uploads/media/stenik_catalogues/Dispensette_S_EN.pdf
Повече информация: https://www.brand.de

Производител:

Диспенсер за течности с променлив обем Dispensette III Easy calibration