Набори за конвенционален PCR „AllinOneCycler ™“

Набори за конвенционален PCR „AllinOneCycler ™“

AccuPower® PCR PreMix & Master Mix

AccuPower® PCR PreMix (с UDG)

AccuPower® Taq PCR PreMix & Master Mix

AccuPower® Gold Multipex PCR PreMix

AccuPower® Multipex PCR PreMix & Master Mix

AccuPower® CycleScript RT PreMix

AccuPower® RocketScript CycleRT PreMix

AccuPower® PyroHotStart Taq PCR PreMix

AccuPower® HotStart PCR PreMix (с UDG)

AccuPower® GoldHotstart Taq PCR PreMix & Master Mix

AccuPower® HotStart Pfu PCR PreMix

AccuPower® ProFi Tag PCR PreMix & Master Mix