PALM MicroBeam

PALM MicroBeam

Лазерна микродисекция и оптически пинцети (безконтактна манипулация на пробата) 

С помощта на PALM MicroBeam изолирането на проба от незамърсен материал става бързо и лесно. В комбинация с прецизно детектиране, лазерна микродисекция и патентованата лазерна система за транспортиране Ви позволява да получите хомогенни и възпроизводими резултати.

Възможни приложения

  • Научни лаборатории
  • In-Vitro манипулации (ICSI, IMSI)
  • Лаборатории по криминалистика

Технически спецификации

  • Бърз и безопасен метод за екстракция на чисти и неповредени проби
  • Манипулация на живи клетки
  • Фокусиран лазер (< 1 mm) за разделане на проба (микродисекция)
  • Автоматизирано разпознаване на пробата чрез анализ на изображението
  • Патентована технология за работа, директно върху покривно или предметно стакло
  • Възможност за добавяне на множество допълнителни модули (на пр. инкубатори)

Брошура

Повече информация

Производител:

PALM MicroBeam