Система за генетичен анализ – GenomeLabTM GeXP AB Sciex

Система за генетичен анализ – GenomeLabTM GeXP AB Sciex

Основни характеристики:

  •         Автоматизирана система за генетичен анализ с възможност за извършване на една платформа и с един консуматив на секвениране, фрагментен анализ и изследване на генна експресия
  •         Eдин вид капилярен арей, един вид гел и един софтуер за всички приложения
  •         Възможност за нелицензиран контрол на софтуера чрез неограничен брой инсталирани компютри
  •         Притежава лицензиран софтуер за дизайн на праймери и автоматичен анализ на мултиплкесна реакция

Капацитет за анализ 192 проби, които включват хиляди гени, анализирани в рамките на 24 часа

Притежава 2 х 96-ямкови микроплаки

Използва линеен полиакриламиден гел, подходящ за всички генетични анализи

Притежава 8 капиляри, които отчитат осем проби паралелно

Капилярният арей е снабден с електроден блок и детектор за сглобяване на капилярите

Притежава касета със съдържание на гел, която да се зарежда автоматично в апарата

Обемът на гела в касетата е достатъчен за анализ на 192 проби

Извършва автоматично денатуриране на пробата непосредствено преди зареждането на пробите в капилярите

Дава възможност за прочитане на:

-  700 бази за по-малко от 100 минути с точност по-добра от 98%

-  500 бази за по-малко от 45 минути с точност по-добра от 98%

-  къси PCR продукти до 75 бази

-  експресия на до 30 гена в единична проба

Дава възможност за извършване на различни фрагментни анализи: STR, SNP, AFLP, LOH, MLPA, MLVA

Притежава СЕ марка за съответствие с ЕС директиви и стандарти

Цена: 100 000 – 220 000 лв.