ExiStation™

Универсална система за молекулярна диагностика ExiStation™

Включва:

Система за изолиране на нуклеинови киселини ExiPrep™ 16 DX – (от 1 до 3 модула)

Система за полимеразна верижна реакция в реално време Exicycler™ 96

Центрофуга с вортекс ExiSpin™

Компютър