Axio Observer

Axio Observer

Axio Observer осигурява оптималните условия за наблюдение на голямо разнообразие от проби, LED-осветление с ниска фототоксичност, флуоресценция и възможност за подобрение до конфокална система.

Възможни приложения

  • Биология
  • In-Vitro лаборатории

Технически Спецификации

  • Висок клас микроскопска система за автматизиран анализ
  • Всички възможни техники за контраст
  • 10 nm прецизност за моторизираното Z-фокусиране с възможност за подобрение до конфокална система
  • Камера и софтуер от ZEISS позволяващи фазов анализ, определяне на дебелина на слой и интерактивни измервания

Брошура 1; брошура 2

Повече информация

Производител:

Axio Observer