Axio Vert

Axio Vert

С избор измежду всички стандартни техники за контраст, включително DIC, Axio Vert позволява визуализацията на разнообразни обекти. Снабден с голяма маса, той позволява разглеждането на големи и тежки проби и същевременно поради компактният си дизайн, може да бъде позициониран директно до вашият инкубатор, позволявавайки Ви да провеждате изследванията си докато клетъчните Ви култури са защитени.

Възможни приложения

  • Биология
  • In-Vitro лаборатории

Технически Спецификации

  • Инвертен микроскоп
  • Всички възможни техники за контраст
  • Голяма маса
  • Камера и софтуер от ZEISS позволяващи комплексни анализи на изображението.

Брошура 1; брошура 2

Повече информация

Производител:

Axio Vert