iRICELL® 1500

iRICELL® 1500

- автоматизация за малки лаборатории

- капацитет - до 70 уринни теста на ден

- изследва урина и тества телесни течности чрез собствената технология Digital Flow Morphology, използвайки софтуера за автоматично разпознаване на частици (APR), който предоставя стандартизирани и точни резултати. - iRICELL® 1500 комбинира:

* iQ® SELECT микроскопския модул и

* iChem®VELOCITY™ системата за ефективна автоматизация

 

* iQ® SELECT

- Автоматично класифицира 12 категории плюс още 27 категории за подкласификация на частиците - Подобрява времето за изпълнение с проверка на резултатите на екрана - Намалява намесата на оператора с технологията Edit Free Release, която автоматично дава резултати, въз основа на параметри, дефинирани от потребителя

 

*iChem ® VELOCITY™поставя стандартитезаавтоматизиран анализна уринатахимия.

  • настолна система, която извършва 13-точков анализ само за няколко секунди

●системата автоматизира анализ на цвят, оценка на прозрачност, относително тегло и извършва 10 химични анализа едновременно (глюкоза, общ белтък, билирубин, уробилиноген, киселинност /pH, кръв, кетони, нитрити, левкоцити и аскорбинова киселина.)

● интегриран качествен контрол – сигурност в докладваните резултати

*Софтуер

. интегриран софтуерен продукт, който позволява на лабораторните специалисти да извършват в реално време потвърждаване на резултатите и съгласуваност на проверките, както и да отсяват пробите за микробиологично посяване. Предлага подобрени протоколи за връзка с ЛИС за по-ефективно управление на пробата и подобрява производителността в лабораторията.

 

iQ®   200 Модул за уринен анализ на биологични течности

Модул за ин-витро диагностика и броене на еритроцити и ядрени клетки в други биологични течности като цереброспинална течност и серозни течности ( плеврална течност, перитонеална течност, перикардиална течност, семенна течност и слюнка)

* Брошура: http://www.aquachim.bg/uploads/media/stenik_catalogues/iRICELL1500.pdf

 

* За повече информация: http://www.irisdiagnostics.com

Производител:

iRICELL® 1500