iRISCELL 3000

iRISCELL 3000

Напълно автоматизирана система за химичен и седиментен анализ на урина, която обслужва лаборатории с голям капацитет

- Свързва апаратурата за микроскопски анализ на седимент iQ® SPRINT™ със системата iChem® VELOCITY™ за химичен анализ на урина, като консолидират процесите в една обща работна станция iRICELL® 3000!

- Настолна система, лесна за работа; напълно автоматизира анализите на урина; спестява време; свежда до минимум ръчната работа и грешките; увеличава ефективността в клиничната лаборатория.

 

iRICELL®3000 консолидира процесите в една обща работна станция като комбинира:

       * iQ® SPRINT™ за микроскопски анализ на седимент и

* iChem® VELOCITYза химичен анализ на урина

* iQ® SPRINT™

- капацитет – до 101 проби/час

- автоматизирано разпознаване на частици на основата на собствени изображения

- еднозначно документиране и автоматично идентифициране на:

 • 12 класове частици (еритроцити, левкоцити, слепвания на левкоцити, сквамозни епителни клетки, несквамозни епителни клетки, некласифицирани образувания, кристали, дрожди, бактерии, сперма, слуз ) и

●27 под-класификации на допълнителни частици от:

:некласифицирани образувания: гранулирани, клетъчни, восъчни, плоски,

еритроцити, левкоцити, епителни клетки, масти;

:кристали: калциеви оксалати, трипълфосфати, калциеви фосфати, пикочна

киселина, калциеви карбонати, левцин, цистин, тирозин, аморфни тела;

:несквамозни епителни клетки: ренални и междинни епителни клетки;

:дрожди: пъпкуващи дрожди и дрожди с псевдохифи;

:други: еритроцитни съсиреци, овални мастни телца, масти, трихомони.

           -осигурява точност и драстично намалява нуждата от повторение на анализа

  

* iChem ® VELOCITY™поставя стандартитезаавтоматизиран анализна уринатахимия.

 • настолна система, извършва 13-точков анализ само за няколко секунди
 • капацитет – до 210 проби на час
 • съхранениена резултати от 10 000пациенти
 • автоматизира анализ нацвят, оценка на прозрачност, относително тегло и извършва10химични анализаедновременно (глюкоза, общ белтък, билирубин, уробилиноген, киселинност /pH, кръв, кетони, нитрити, левкоцити и аскорбинова киселина.)

● интегриран качествен контрол – сигурност в докладваните резултати

По-важни ползи:

 • увеличава производителността за лаборатории с различна натовареност

 • ускорява и оптимизира лабораторните процеси

 • намалява ръчната работа

 • намалява субективните грешки

 • спестява време и пари

  Софтуер:

  интегриран софтуерен продукт, който позволява на лабораторните специалисти да извършват в реално време потвърждаване на резултатите и съгласуваност на проверките, както и да отсяват пробите за микробиологично посяване. Предлага подобрени протоколи за връзка с ЛИС за по-ефективно управление на пробата и подобрява производителността в лабораторията.

   

  iQ®   200 Модул за уринен анализ на биологични течности

Модул за ин-витро диагностика и броене на еритроцити и ядрени клетки в други биологични течности като цереброспинална течност и серозни течности ( плеврална течност, перитонеална течност, перикардиална течност, семенна течност и слюнка)

* Брошура: http://www.aquachim.bg/uploads/media/stenik_catalogues/iRICELL3000plus.pdf

 

* За повече информация: http://www.irisdiagnostics.com

Производител:

iRISCELL 3000