Axio Examiner

Axio Examiner

 

ZEISS Axio Examiner е изследователска микроскопска система от най-висок клас. Фиксирана микроскопска маса за минимални вибрационни смущения, най-прецизната оптика от ZEISS и частична или пълна автоматизация правят Axio Examiner отличен избор за всяка научна лаборатория.

Възможни приложения

  • Научни лаборатории

Технически спецификации

  • Оптически принцип, съобразен с условията на фиксирана микроскопска маса където парфокалната дължина на обективите е 75 mm (всички 45 mm обективи могат да се използват с адаптер).
  • Всички възможни техники за контраст, включително Dodt градиентен контраст, DIC и IR DIC.
  • Възможност за моторизиране на кондензатор за сихронизирано фокусиране заедно с обективите.
  • Захранването към всички мотори се изключва автоматично при достигане на тяхната крайна позиция за допълнителна защита.
  • Възможност за кондензатор за водна имерсия (1.2 W) за най-висока ефективност, не само на осветяване, но най-вече при детектиране без сканиране в режим на преминала светлина.
  • Възможност за надграждане до конфокална система

Брошура

Повече информация

Производител:

Axio Examiner