LSM 880

LSM 880

За да напреднете в своите изследвания, Вие искате да заснемете и най-малката структура или да проследите и най-бързият процес. Или може би да направите всичко това едновременно? Когато става дума за добиване на най-точните данни от живи клетъчни култури или други слабо маркирани проби, не съществува понятие като прекалено голяма чувствителност, резолюция или скорост. Всеки излъчен фотон е от значение. Със ZЕISS LSM 880 Вие комбинирате бърза суперрезолюция (~ 30 fps) и чувствително конфокално сканиране благодарение на модул Airyscan. Използвайте многоцветни проби с разнообразни багрила и получете изображения с най-високо качество. Подобрено отношение сигнал-шум (4 до 8 пъти) и 1.7х по-висока резолюция спрямо конвенционален конфокален микроскоп с GaAsP детектор.

Възможни приложения

  • Научни разработки

Технически Спецификации

  • Лазерен сканиращ конфокален микроскоп комбиниращ големите възможности на автоматизираните системи от ZЕISS и конфокалният модул LSM 880 (резолюция: 140 nm - латерално; 400 nm - аксиално)
  • Лазерни модули - UV: 355 nm, 405 nm; VIS: 440 nm, 458 nm, 488 nm, 514 nm, 543 nm, 561 nm, 594 nm, 633 nm; NIR лазер за мултифотонни експерименти: Ti:Sa, OPO, InSight DeepSee, Discovery.
  • Конфокална сканираща глава с от 3 до 34 канала едновременно, снабдена с MA-PMT; Airyscan модули
  • Възможност за добавяне на модул ELYRA за подобряване на резолюцията (120 nm – латерално; 350 nm - аксиално)

Брошура

Повече информация


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/merckach/aquachim/app/cache/prod/classes.php on line 4862

Производител:

LSM 880