Axio Imager 2

Axio Imager 2

ZEISS Axio Imager 2 е висок клас микроскопска платформа, която комбинира всичко, което би ви потрябвало в една научна лаборатория. С перфектна оптическа система, ярка флуоресценция и контролерите за яркост и контраст предоставя перфектна визуализация на разнообразни обекти при константни условия.

Възможни приложения

  • Микроструктурен анализ
  • Биология и медицина

Технически Спецификации

  • Висок клас микроскопска система за автматизиран анализ
  • Всички възможни техники за контраст за максимална структурна информация
  • 10 nm прецизност за моторизираното Z-фокусиране с възможност за подобрение до конфокална система
  • Камера и софтуер от ZEISS (Shuttle&Find) с възможност за включване в комбинирани апарати (Корелативна микроскопия)

Брошура 1; брошура 2

Повече информация


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/merckach/aquachim/app/cache/prod/classes.php on line 4862

Производител:

Axio Imager 2