IMMAGE® 800– Автоматичен нефелометър за определяне на специфични белтъци и серологични изследвания

IMMAGE® 800– Автоматичен нефелометър за определяне на специфични белтъци и серологични изследвания
 • Технология - скоростна нефелометрия (Rate nephelometry) - индустриален стандарт за точност при анализ на протеини и близък и нфрачервен имунологичен анализ на частици (Near Infrared Particle Immunoassay - NIPIA) - за увеличаване аналитичната чувствителност при високо-чувствителни анализи на протеини с ниска молекулна маса
 • Динамично нулиране за намаляване ефекта от неспецифични преципитационни реакции
 • До 180 теста/ час; изработване на приоритетни проби /STAT/
 • Капацитет за зареждане едновременно на 24 реактива
 • Непрекъснат достъп за нови биологични материали
 • Автоматичен качествен контрол и регистрация на изразходвани реактиви
 • Вид на пробите: серум, урина, ликвор
 • Панели за оценка на сърдечения риск, бъбречна функция, неврологични, автоимунни и др. състояния
 • Работа с бар-кодирани реактиви, контроли, калибратори, проби
 • Автоматична проверка за излишък на анатиген за критични параметри
 • Автоматично повторение на резултати, извън означени референтни граници
 • Брошура
 • Повече информация

 

                                

Производител:

IMMAGE® 800– Автоматичен нефелометър за определяне на специфични белтъци и серологични изследвания