Набори за автоматично изолиране на ДНК

Набори за автоматично изолиране на ДНК

ExiPrepTM 16 DX Blood Genomic DNA kit (96 реакции)

ExiPrepTM 16 DX Bacteria Genomic DNA kit (96 реакции)

ExiPrepTM 16 DX Mycobacteria Genomic DNA kit (96 реакции)

ExiPrepTM 16 DX Viral DNA/RNA kit (96 реакции)

ExiPrepTM 16 DX Viral DNA kit (96 реакции)

ExiPrepTM 16 DX Blood Viral DNA kit (96 реакции)

ExiPrepTM Tissue Genomic DNA kit

ExiPrepTM Beef genomic DNA kit

ExiPrepTM Rice Genomic DNA kit

ExiPrepTM Plus Viral DNA kit

ExiPrepTM Plus Viral DNA/RNA kit

ExiPrepTM Plus Blood Genomic DNA kit

ExiPrepTM Plus Plant Genomic DNA kit

ExiPrepTM Plus Bacteria Genomic DNA kit

ExiPrepTM Plus Seed Genomic DNA kit (96 реакции)

ExiPrepTM 96 Genomic DNA kit

ExiPrepTM Blood Genomic DNA kit (96 реакции)

ExiPrepTM 96 Viral DNA/RNA kit

ExiPrepTM 48 Viral DNA/RNA kit