Набори за ръчно изолиране на ДНК

Набори за ръчно изолиране на ДНК

AccuPrep® Genomic DNA Extraction Kit for 96 well vacuum block (96 well x 2)

AccuPrep® Genomic DNA Extraction Kit (100 реакции)

AccuPrep® Stool DNA Extraction Kit (100 реакции)

AccuPrep® Plant Genomic DNA Extraction Kit (100 реакции)

MagListoTM 5M Genomic DNA Extraction kit (100 реакции)

MagListoTM 5M Plant Genomic DNA Extraction kit (100 реакции)

MagListoTM 5M cfDNA Extraction kit

MagListoTM 5M Viral DNA/RNA kit

MagListoTM 5M Viral DNA/RNA kit (500 реакции)

MagListoTM 5M Viral DNA/RNA kit (1 000 реакции)

MagListoTM 5M Forensic Sample DNA Extraction kit (100 реакции)