Набори за автоматично изолиране на РНК

Набори за автоматично изолиране на РНК

ExiPrepTM 16 DX Viral DNA/RNA kit (96 реакции)

ExiPrepTM 16 DX Viral RNA kit (96 реакции)

ExiPrepTM Plus Viral RNA kit

ExiPrepTM Plus Viral DNA/RNA kit

ExiPrepTM Plant Total RNA kit

ExiPrepTM Viral RNA kit (96 реакции)

ExiPrepTM 96 Viral DNA/RNA kit

ExiPrepTM 48 Viral RNA kit

ExiPrepTM 48 Viral DNA/RNA kit