Power Express

Power Express
 • Power Express – Aвтоматизирани линии – ново поколение
 • Интелигентно управление на пробите
 • Комбинира 4 различни направления в Клиничната лаборатория (Хематология,
 • Биохимия, Имунология, Коагулация)
 • За високонатоварени лаборатории
 • Светкавични резултати от пробите
 • Една точка на подаване на пробите
 • Паралелно изследване на пациентските проби
 • Индивидуални носачи за епруветките
 • Интелигентна система на иглата за отпипетиране (без сляпо отпипетиране)
 • Работа с ралични по вид, размер и производител епруветки
 • Повторение на пробите без намеса на оператора и зададени критерии
 • Възможност за включване на анализатори от други производители
 • Различни комбинации според помещенията на клиента
 • Гъвкавост при комбинацията на различни по капацитет анализатори
 • Он-лайн центрофугиране на борда
 • Автоматично премахване/добавяне на капачки
 • Различни по капацитет места за съхранение на пробите в хладилни условия – роботизирани
 • Hc1 - Облачни системи за управление на събития
 • Отдалечен достъп PROService – за диагностика
 • REMISOL - Софтуер за автовалидиране и задаване на мултипараметрови критерии
 • Анимирана визуализация на всеки проект и нов клиент, преди вземането на решение
 • Използване на RFID технологията в комбинация с бар-кодова идентификация на пробите
 • Детектор за ниво на серума
 • Пребаркодиране и отпипетиране в допълнителна епруветка (дъщерна)
 • Брошура:
 • Повече информация:

 

 

Производител:

Power Express