Power Link

Power Link
 • Power Link – Aвтоматизирана връзка за интегриране на биохимични с имунологични системи до получаване на консолидирана система за едновременно обработване на пробата
 • Напълно автоматична обработка на пробата от една точка за биохимия и имунология
 • Автоматизирана активна връзка между биохимичния и имунологичен модул
 • Обработка до 200 серума на час
 • Автоматично премахване на капачките на епруветките
 • Намалява риска от биологично заразяване
 • Възможност за работа с различни по вид, размер и производител епруветки
 • Възможност за автоматично премахване на капачките на епруветките
 • Висока чувствителност и специфичност
 • Елиминира нуждата от събиране на проби
 • Вграден баркод четец за пробите
 • Екран с управление чрез допир (touch screen)
 • Възможност за обработка на спешни проби
 • Самостоятелна работа на отделните модули
 • Брощура
 • Повече информация

 

 

 

Производител:

Power Link