Мисия

 

АКВАХИМ АД гарантира на своите партньори висококачествени комплексни решения.

 

Работим за налагане на европейските стандарти в медико-диагностичните, терапевтичните подходи и контролно-аналитичната дейност.

 

В АКВАХИМ се съобразяваме с приоритетите на националните политики в областта на промишлеността, здравеопазването, храните и опазването на околната среда.  Позиционираме високотехнологични и иновативни продукти, съобразявайки се с очакванията и потребностите на българския пазар.

 

Мисията ни се реализира от екип от 15 химици, 10 биолози, 8 лекари, 6 инженери, 3 фармацевти и 12 икономисти. 7 члена на екипа са с докторски степени, а четирима от тях са хабилитирани.

 

Ценности

 

Водейки се от разбирането, че основният капитал на компанията е човешкият, развиваме потенциала на всеки служител. Включваме всеки в процеса на структуриране на индивидуалните си цели, които са в пряка връзка с постиженията на Дружеството. Изискваме от всеки спазване на етичния кодекс, основан на международните стандарти и правила за комуникация както в компанията, така и с външни институции (клиенти, администрация, конкуренция и др.). Поощряваме професионалното израстване, творчеството и новите идеи. Стремим се да побеждаваме и да сме най-добрите.

 

Цели

 

В АКВАХИМ ние си поставяме амбициозни цели, да бъдем водещи в страната в области като:
• Въвеждане на нови технологии в медико-диагностичните  и аналитични лаборатории;
• Разработване на научни проекти  с внедряване на  лабораторна техника и аналитични методи в областта на опазването на околната среда, пречистването на водите, безопасността на храните, растителната защита и здравеопазването;
• Развитие на дейността на обучителния център към фирмата и предоставяне на обучителни програми, съобразени с изпълнението на мисията ни;
• Въвеждане на иновативни терапевтични подходи в различни направления.
И имаме волята да постигаме напредък в реализирането им.