API™ 3200

API™ 3200

Системата API 3200 LC-MS/MS е напълно интегриран тройно-квадруполен масов спектрометър, който съчетава чувствителност и селективност с издръжливост и надеждност.
Иновативният Turbo V ™ йонен източник ефективно йонизира съединения в широк диапазон от скорости на потока, като елиминира кръстосаното замърсяване дори при анализ на проби с високи нива на аналитите.
Патентованата технология на LINAC® колизионната клетка осигурява отлична производителност на MS/MS, позволяваща по-бързо сканиране без да се компрометира чувствителността или качеството на масовите спектри.

• Чувствителност
 S/N > 2000 за резерпин 2000 fg on-column , в режим MRM при поток 1000 µl/min
• Скорост на сканиране – 24000 Da/sec
• Превключване на полярностите -  700 msec
• Минимално MRM dwell time – 1 msec
• Масов обхват – 5 ÷ 2000 Da
• Масова стабилност – 0.1 Da/8часа
• Режими на сканиране
 Пълно сканиране (Full scan) в Q1 и Q3
 Сканиране на избрани йони (SIM) в Q1 и Q3
 Сканиране на прекурсорни йони
 Сканиране на продуктови йони 
 Наблюдение на множество реакции (MRM)
 Сканиране на неутрални загуби
• Детектор - Импулсен брояч, дискретно-диноден електронен умножител
• Динамичен обхват – 5 порядъка
• Йонен източник
 Turbo V източник с максимална температура  750ºC, TurboIonSpray® сонда за електронна йонизация и APCI сонда за химична йонизация
      https://sciex.com/products/ion-sources/ion-drive-turbo-v-source

• Съвместимост с потоци със скорост  5 μL/min до 3 mL/min
• Базов софтуер за управление на системата, събиране и обработване на данни

Брошура:
https://sciex.com/Documents/Products/3200QTRAP_broch_pol.pdf

Интернет страница
https://sciex.com/products/mass-spectrometers/triple-quad-systems/api-3200-system

Производител:

API™ 3200