Направление "Лабораторни и индустриални решения"

Клинична лаборатория
Даниела Янчева
тел: (02) 807 5036

Клинична лаборатoрия
Марияна Димитрова
тел: (02) 807 5027

Патологична лаборатория и медицински консумативи
Нина Личева
тел: (02) 807 5045

Химикали, реактиви, оборудване и лабораторна стъклария
Валя Ангелова
тел: (02) 807 5072

Микробиология
Петя Логар
тел: (02) 807 5023

Молекулна биология
Цветелина Димитрова
тел: (02) 807 50 76

 

 

Направление "Фармация"

Завеждащ отдел Регистрации/Лекарствена Безопасност/Отговорен магистър фармацевт
Мартин Моев
тел: (02) 807 5077

Ръководител фармацевтичен склад
Георги Димитров
тел: (02) 807 5070


 

Направление "Финанси"

Финансов директор

Стефан Василев
тел: (02) 807 5000

Главен счетоводител  

тел:(02) 807 5079

 

Направление "Администрация"

Административен координатор
Маг. Боряна Великова
тел: (02) 807 50 18

Направление "Център за професионално обучение"

Д-р Таня Рашева
тел: (02) 807 5025