Multisizer 4e

Анализатор за определяне на брой и размер на частици

Прилагайки принципа на Култър, известен като „зона за електрическо измерване”, апаратът Multisizer 4е определя разпределението на частиците по размер и брой, както и обема и повърхностната площ в едно измерване. Обхватът от размери на частиците е от 0,2 μm до 1600 μm. Откликът на системата не зависи от цвета и формата на частиците, нито от състава и коефициента на пречупване на средата.

Диаметър на апертурата

От 10 µm до 2000 µm (номинални диаметри)

Динамичен обхват на апертурата

Стандартен 1:30 (по диаметър); Общ 1:40 (по диаметър); Стандартен 1:27 000 (по обем); Общ 1:64 000 (по обем)

Обхват на апертурата

Общ обхват: от 2% до 80% от диаметъра на апертурата. Стандартен обхват: от 2% до 60% диаметъра на апертурата;Разширен обхват: от 60% до 80% от диаметъра на апертурата

Брой канали

 

Импулсните данни се цифровизират и могат да бъдат обработени, за постигане на до 400 канала за размер при зададен импулсен обхват. Броят на каналите и обхватът могат да бъдат повторно обработени при необходимост.

Електролитни разтвори

 

Подходящи са всички водни и не водни електролитни разтвори, предназначени за работа с апертурна технология. Електролитите трябва да са съвместими със стъкло, флуорополимери, флуореластомери и неръждаема стомана.

Цифров импулсен процесор

Патентована високоскоростна цифровизация на сигнала

Импулсни данни

До 525 000 импулса (кодирани по време) за анализ

Данни за разпределение на размера

Разпределение на размера по диаметър, обем и площ за брой, брой%, брой/ml, обем, обем%, обем/ml, площ, площ% и площ/ml.

Линейност

± 1% за диаметър; ±3% за обем

Сила на тока през апертурата

30 µA - 6000 µA през стъпки от 0,2 µA

Точност на силата на тока през апертурата

± 0,4% за дадени условия

Времеви режим

От 1 до 999 секунди, избираеми през стъпка от 10 ms. Обичайно време за анализ - от 10 до 90 секунди.

Режим на общо броене

От 50 до 500 000

Модален режим на броене

От 10 до 100 000

Обемен режим

Непрекъснат избор от 50 µl до 2000 µl

Измервателна система

Без живак (Hg), измервателна помпа с широк обхват

Съответствие с наредбите

Софтуерът позволява съответствие с 21 CFR Раздел 11.

 

Брошура: http://www.aquachim.bg/uploads/media/stenik_catalogues/Multisizer-4e-Brochure.pdf
Повече информация: https://www.beckman.com/cell-counters-and-analyzers/multisizer-4e

Производител:

Анализатор за определяне на брой и размер на частици