Delsa Max Core

Апарат за анализ на наночастици

 Основавайки се на комбинация от принципите на динамично и статично разсейване на светлина, анализаторът дава възможност за определяне на разпределението на частиците по размер на радиуса, както и на молекулното тегло на малки молекули. Отчитането на размера на частиците се извършва за по-малко от секунда. Това е възможно благодарение на 32-та детектора, които работят едновременно и правят изследването по-бързо и по-точно. Анализът може да бъде направен в проби с обем 1 μL – това е най-малкото количество проба, анализирано с този вид апарати, налични до момента. Патентованата от Beckman Coulter технология DelsaMax ASSIST оптимизира анализа чрез отстраняване на мехурчета, които могат да попречат, като бъдат възприети и анализирани като частици. Намира приложение за анализ на наночастици, протеини, мехурчета, вируси и колоиди.

 

Размер на частици, диаметър

От 0.4 до 10 000 nm

Обхват на молекулната маса

От 300 до 106 Da (в зависимост от концентрацията)

Чувствителност

1 mg/mL Лизозом

Ъгъл на разсейване

90°

Минимален обем на пробата

1.25 μL

Корелатор

512 канала

Време за събиране на данните

От 1 to 3 600 s

Минимално време на измерване

1 s

Температурен обхват

От -15°C до 150°C (кварцова кювета)

 

Брошура: http://www.aquachim.bg/uploads/media/stenik_catalogues/DelsaMax_Pro_brochure.pdf

Повече информация:

https://www.beckman.com/particle-characterization/delsamax-series

Производител:

Апарат за анализ на наночастици