COULTER® Ac·T™ 5diff AL

COULTER® Ac·T™ 5diff AL
 • COULTER® Ac·T™ 5diff AL (Autoloader – автоматично подаване на пробите)
 • Хематологичен анализатор, който извършва 5-диференциално броене на белия кръвен ред ( WBC) с автоматично подаване на пробите - ускорява работния процес
 • Патентована технология (импеданс) на “Coulter”
  • двукратно броене и оразмеряване на клетките
  • коинцидентна корекция (корекция при случайна промяна в обстоятелствата)        
  • система за последователно разреждане
 • Спектрофотометрия - за определяне на хемоглобин
 • Абсорбционна цитохимия и обем (AcT) - за 5-диференциален анализ
 • 26 раметъра:WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW,PLT,MPV,PCT,PDW, LY%;LY#,MO%;MO#,EO%;EO#, NE%;NE#,BA%;BA#,ALT%;ALT#,IMM%;IMM#
 • Капацитет - до 100 епруветки за автоматияно подаване, подредени на 10 статива
 • Допълнителен държател – за епруветки с различни размери, включително педиатрични
 • Бар-код четец за идентификация на пробите
 • 80 проби/час
 • 30 µl венозна или капилярна кръв за CBC; 53 µl за CBC/DIFF
 • Спешни проби - прекъсват автоматичното подаване и се изработват с предимство
 • Системата разпознава пълна кръв/тромбоцитна маса и автоматично прилага подходящите линейност и граници
 • Баркодирани реактиви: Beckman Coulter Ac·T™ 5diff – 4 реактива и промиващ разтвор, контроли и калибратори
 • Индикация за отклоняващи се резултати (H/L flags-означения)
 • Не се нуждае от ежедневна поддръжка
 • Брошура
 • Повече информация