DxH 500 – 5 Diff хематологичен анализатор

DxH 500 – 5 Diff хематологичен анализатор
 • DxH 500 – 5 Diff хематологичен анализатор – само с 3 реактива!
 • Първият анализатор от ново поколение хематологични анализатори на Beckman Coulter!
 • Параметри - WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, RDW-SD, PLT, MPV, NE%, NE#, LY%, LY#, MO%, MO#, EO%, EO#, BA%, BA#
 • Технология
 • WBC,RBC,MCV,Plt – патентован апертурен импеданс на “Coulter”
 • Hgb – спектрофотометрия
 • WBC 5 Diff - апертурен импеданс и светлинна абсорбция (Blue LED)
 • Минимален обем на пробата

– 12 uL цялостна кръв за CBC/Diff /идеален за педиатрични и гериатрични проби/

– работи с венозна и капилярна кръв

 • Капацитет - 60 проби/час

– с едно разреждане за анализ на: HGB, WBC и WBC 5-диференциално броене

 • Памет за 30,000 пациентски резултата и графики и 12 контролни файла със 100 резултата
 • Калибратор - проследим до рефернтен метод
 • Само три реактива – дилуент, лизиращ разтвор, почистващ разтвор (Diluent, Lyse, Cleaner)

Уникален дизайн на системата от течни реактиви - подобрява ефективността в лабораторията (скъсява времето за анализ) и намалява оперативните разходи - спестява време и пари за предоставени висококачествени резултати!

Производител:

DxH 500 – 5 Diff хематологичен анализатор