Епигеномно секвениране

Епигеномно секвениране

Eпигенетичната регулация на гените се осъществява чрез ДНК метилиране и хистонови модификации. Те могат да бъдат наследствени, но също така могат да бъдат засегнати от диети, навици и околна среда. Епигенетичните генни модификации се изучават широко, тъй като е известно, че те са свързани с появата или развитието на различни заболявания. Данните, получени от тези видове анализи, могат да бъдат полезни не само за диагностика, но и за операции за прогнозиране на отговора и състоянията след лечение или прогрес на дадено заболяване.