Метагеномно секвениране

Метагеномно секвениране

Метагеномното секвениране е предназначено за анализ на проби от повече от един вид или организъм, проби събрани в специфична среда, за да се анализризат техните гени, за да се сравнят различията в моделите или взаимодействията на гените. Тази услуга се използва широко за анализ в клинични изследвания, биотехнологии или анализ на чревния микробиом, чрез използване на 16S рРНК или 18S рРНК като маркери за идентификация на видовете.