РНК секвениране (транскриптом)

РНК секвениране (транскриптом)

Предоставя информация за гени, активирани в определен период, която може да се използва за количествено определяне и анализ на структури и функции на съответните гени. Също така, тази технология може да бъде приложена в областите на общите изследвания на РНК, медицински изследвания, фармакогенетика и персонализирани медицински изследвания (профили на генна експресия, посттранслационни модификации, SNP).