Панел “CytoSure Constitutional NGS“

Панел “CytoSure Constitutional NGS“

Съвместим с NGS секвенатори „Illumina“

 

Големина на панела:  8.5 Mb

Целеви гени: 707 ID/DD гени

Видове аберации: CNVs, SNVs, делеции и инсерции и LOH

CNV разделителна способност: Целеви гени >700

SNV и делеции и инсерции: Целеви гени >700

LOH разделителна способност: > 5Mb

Средно целево покритие:  >250x

Количество ДНК: 1000 ng

Препоръчан брой проби за Nextseq® Run: 24

Употреба: Само за изследователски цели

 Описание: Панела “CytoSure® Constitutional NGS“ дава възможност за детекция на CNV, LOH, SNV инсерции и делеции в единичен анализ. Възможност за ефективен преход от микрочипове към NGS, като предоставя значително повече информация.