Перонализиран панел за детекция на рак на простата “ SureSeq myPanel NGS Custom Prostate Cancer Panel“

Перонализиран панел за детекция на рак на простата “ SureSeq myPanel NGS Custom Prostate Cancer Panel“

Съвместим с NGS секвенатори „Illumina“

Видове аберации: SNVs, делеции и инсерции

Употреба: Само за изследователски цели

Описание: Описание: Персонализирано могат се съберат и съчетаят гени или отделни екзони, свързани с откриването на рак на простатата. Заедно с панела „SureSeq ™ FFPE DNA Repair Mix“ може да се достигне до по-добър добив на NGS библиотека.