Персонализиран панел за откриване на рак на гърдата “ SureSeq myPanel NGS Custom Breast Cancer Panel“

Персонализиран панел за откриване на рак на гърдата “ SureSeq myPanel NGS Custom Breast Cancer Panel“

Съвместим с NGS секвенатори „Illumina“

Видове аберации: CNVs, SNVs, делеции и инсерции

Употреба: Само за изследователски цели

Описание: Персонализирано могат се съберат и съчетаят гени или отделни екзони, свързани с откриването на рак на гърдата. Заедно с панела „SureSeq ™ FFPE DNA Repair Mix“ може да се достигне до по-добър добив на NGS библиотека.