Панел за откриване рак на яйчниците “ SureSeq Ovarian Cancer Panel“

Панел за откриване рак на яйчниците “ SureSeq Ovarian Cancer Panel“

Съвместим с NGS секвенатори „Illumina“

Големина на панела:  45 kb

Целеви гени: BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN, ATM, ATR, NF1

Видове аберации: SNVs, делеции и инсерции

Употреба: Само за изследователски цели

Описание: Панелът “SureSeq Ovarian Cancer Panel“ обхваща всички кодиращи екзони от седем гена (BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN, ATM, ATR, NF1). Позволява откриване на вече познати и нови варианти в тумор супресорните гени, както и гените, участващи в хомоложна поправка, с цел да се намери по-бързо лечение на заболяването, както и да се изпозлва при клиничните проучвания с цел разработване на нови целеви терапии.