Панел за откриване рак на гърдата “SureSeq Breast Cancer + CNV Panel”

Панел за откриване рак на гърдата “SureSeq Breast Cancer + CNV Panel”

Съвместим с NGS секвенатори „Illumina“

Големина на панела:  52.6 kb

Целеви гени: ATM, BRCA1, BRCA2, TP53, CHEK2, PALB2, PTEN

Видове аберации: CNVs, SNVs, делеции и инсерции

Средно целево покритие:  >1000x

Еднородност на покритието: > 99% от базите при> 20% от средното целево покритие

Количество ДНК: 250 ng

Употреба: Само за изследователски цели

Описание: Панелът “SureSeq Breast Cancer + CNV“ обхваща 7 ключови гена, които допринасят за развиване на рак на гърдата и яйчниците (ATM, BRCA1, BRCA2, TP53, CHEK2, PALB2, PTEN). Предоставя възможност за изучаване на клинично значими аберации с един единствен анализ.