CytoSure Constitutional v3 and v3 +LOH Arrays

Конституционни v3 и v3 + LOH микрочипове – „CytoSure Constitutional v3 and v3 +LOH Arrays“

Приложение: Цитогенетика и редки заболявания

Целеви гени: 502

Видове аберации: CNVs и LOH

Резолюция: на ниво екзон

Предназначение за употреба: Само за изследователска употреба; не за диагностични процедури

 

Описание: Добавянето на валидирана от научни изследвания колекция от сонди с единичен нуклеотиден полиморфизъм (SNP) в микрочипа CytoSure v3 + LOH улеснява точното идентифициране на загубата на хетерозиготност (LOH) и еднородствената дизомия (UPD) в допълнение на откриване на точния брой на копията (CN).