CytoSure Hereditary Cancer Research Array

Микрочипове за изследване на наследствени ракови заболявания – „CytoSure Hereditary Cancer Research Array“

Приложение: Хематология

Целеви гени: 228

Видове аберации: CNVs

Резолюция: на ниво екзон

Обхват на заболявания: Наследствени ракови заболявания, синдром на Kabuki, пропорционален нисък ръст, синдром на Lynch

Предназначение за употреба: Само за изследователска употреба; не за диагностични процедури

 

Описание: Понастоящем са идентифицирани много гени, които влияят на риска на индивида да развие рак, а има и наследствени нарушения, като синдром на фон Хипел-Линдау и синдром на Линч, които са свързани с  увеличение на риска от рак (съответно рак на бъбреците и кухините). CNVs са силно свързани с редица видове рак, включително рак на гърдата, рак на простатата и назофарингеален карцином - например 6p21.3, с делеция на едно копие на гените MICA и HCP5 е свързан с назофарингеален карцином с коефициент на вероятност 18.921 . Микрочиповете CytoSure® за наследствен рак включва гени, важни при синдромни и несиндромни наследствени ракови заболявания.