CytoSure Sample Tracking Spike-ins

Микрочипове за проследяване и идентификация на смес от aCGH проби – „CytoSure Sample Tracking Spike-ins“

Предназначение за употреба: Само за изследователска употреба; не за диагностични процедури

Описание: Увеличаването на броя на пробите aCGH, комбинирани с формати на микропипа с по-голяма производителност означава, че е наложително проследяването на проби през целия процес на белязане, хибридизация и анализ, за ​​да се запази идентичността на пробата. „CytoSure® Sample Tracking Spike-ins“ са уникално проектирани, за да позволят надеждно проследяване на пробите и лесно идентифициране на смесването на проби, използвайки водещите в класа OGT „CytoSure Arrays“ и „CytoSure Interpret Software“.