CytoSure™ Embryo Screen Array

Микрочипове за скрининг на ембриони “CytoSure™ Embryo Screen Array” (8x60k)

Описание: Откриване на анеуплоидия в предимплантационни ембриони Оптимизиран анализ за лесна идентификация на големи отклонения в генома. Мултиплексният формат позволява надеждна обработка на

до четиринадесет ембриони на един микрочип.