Реактиви

CytoSure Interpret Software

Софтуер за интерпретиране – „CytoSure Interpret Software“

CytoSure Autism Research Array

Микрочипове за изследване на аутизъм – „CytoSure Autism Research Array“

CytoSure Cancer +SNP Arrays

Микрочипове за SNP (8x60k и 4x180k) + рак – „CytoSure Cancer +SNP Arrays (8x60k and 4x180k)“

CytoSure Cardiomyopathy Research Array

Микрочипове за изследване на кардиомиопатия – „CytoSure Cardiomyopathy Research Array“

CytoSure Ciliopathy Research Array

Микрочипове за изледване на Килиопатия – „CytoSure Ciliopathy Research Array“

CytoSure Constitutional v3 and v3 +LOH Arrays

Конституционни v3 и v3 + LOH микрочипове – „CytoSure Constitutional v3 and v3 +LOH Arrays“

CytoSure Custom Designed aCGH Arrays

Персонализирани aCGH микрочипове – „CytoSure Custom Designed aCGH Arrays“

CytoSure Epilepsy Research Array

Микрочипове за изследване на Епилепсия – „CytoSure Epilepsy Research Array“

CytoSure Eye Disease Research Array

Микрочипове за изследване на очни заболявания – „CytoSure Eye Disease Research Array“

CytoSure Hereditary Cancer Research Array

Микрочипове за изследване на наследствени ракови заболявания – „CytoSure Hereditary Cancer Research Array“

CytoSure Medical Research Exome Array

Микрочипове за медицинско изследване на екзони – „CytoSure Medical Research Exome Array“

CytoSure Metabolic Disorder Research Array

Микрочипове за изледване на метаболитни разстройства – „CytoSure Metabolic Disorder Research Array“

CytoSure NMD Research Array

Микрочипове за изследване на NMD (нервно-мускулни заболявания) – „CytoSure NMD Research Array“

CytoSure Skeletal Dysplasia Research Array

Микрочипове за изследване на скелетната дисплазия – „CytoSure Skeletal Dysplasia Research Array“

CytoSure™ Embryo Screen Array

Микрочипове за скрининг на ембриони “CytoSure™ Embryo Screen Array” (8x60k)

CytoSure Sample Tracking Spike-ins

Микрочипове за проследяване и идентификация на смес от aCGH проби – „CytoSure Sample Tracking Spike-ins“

CytoSure Genomic DNA Labelling Kits

Набори за белязане на геномна ДНК – „CytoSure Genomic DNA Labelling Kits“